Miss piękności grzybów

Na niniejszej stronie co roku przez cały sezon grzybowy gromadzone są zgłoszenia grzybów uznanych przez ich znalazców za piękne. Na koniec sezonu (zimą) zostanie przeprowadzone głosowanie wśród subskrybentów listy dyskusyjnej Grzyby, którzy rozstrzygną, które z grzybów danego gatunku zgłoszone do niniejszego konkursu zostaną uznane za Miss piękności grzybów. Oprócz Miss zostaną wyłonione dwie Vice-Miss dla każdego gatunku grzyba.

Za piękny grzyb należy uznać taki grzyb, który jest dorodny, wywołujący przyjemne wrażenia estetyczne, wyróżniający się najlepszymi cechami bądź właściwościami w swoim gatunku, grzyb będący czymś doskonałym.

Grzyb piękny nie musi być rekordzistą pod względem wagi i wymiarów (takie grzyby są odnotowywane w Księdze rekordów grzybów).

Każdy może zgłosić znalezionego przez siebie urodziwego grzyba do niniejszego konkursu na "Miss piękności grzybów". W tym celu należy wysyłać zgłoszenia na adres listowner.listy+grzyby@gmail.com  .

Zgłoszenie powinno zawierać następujące informacje:

  1. nazwę gatunkową rekordowego owocnika grzyba,
  2. datę znalezienia,
  3. miejsce znalezienia
  4. dane personalne znalazcy (imię i nazwisko)
  5. e-mail znalazcy
  6. do zgłoszenia powinny być załączone fotografie pięknego owocnika grzyba
  7. wskazane jest również podanie wagi i wymiarów grzyba (jeśli grzyb posiada kapelusz, wówczas rozmiar kapelusza powinien przedstawiać jego średnicę mierzoną w najszerszym jego miejscu), jednakże w odróżnieniu od Księgi rekordów grzybów w niniejszym konkursie podanie danych odnośnie wagi i wymiarów nie jest obowiązkowe; jeśli jednak podasz te dane, wówczas wskazane jest załączyć fotografie, które przedstawiają wagę grzyba (np. grzyb na wadze z wyraźnym odczytem skali wagi) oraz jego wymiary (taśma miernicza, linijka przyłożona do grzyba itp.).

Można także dodatkowo załączyć opis okoliczności znalezienia grzyba, poinformować czy był robaczywy czy zdrowy oraz w jaki sposób został przyrządzony i skonsumowany, jeśli był to grzyb jadalny.

Zgłoszenia anonimowe nie będą przyjmowane, ale istnieje możliwość zastrzeżenia danych osobowych i/lub adresu e-mail znalazcy rekordowego owocnika grzyba, wówczas dane te nie zostaną opublikowane na stronie WWW i będą znane jedynie dla list-ownera listy dyskusyjnej Grzyby przyjmującego zgłoszenia do niniejszej Księgi rekordów grzybów. Jeśli chcesz zastrzec swoje dane wówczas zaznacz wyraźnie w zgłoszeniu, które dane mają być zastrzeżone (czy tylko e-mail, czy tylko imię i nazwisko, czy oba).

Kandydaci do tytułu Miss piękności grzybów.

Nazwa gatunkowa Wymiary Waga Miejsce znalezienia Data znalezienia Dane personalne i kontakt e-mailowy znalazcy Fotografie pięknego okazu;
 opis okoliczności znalezienia
Borowik szlachetny średnica kapelusza: 29 cm 1,5 kg Krawce k/Tarnobrzega wrzesień 2004 Michał Spasiuk
Opis znalezienia
Borowik szlachetny b/d b/d Puszcza Knyszyńska b/d Andrzej Kasperowicz
Borowik szlachetny wysokość: 24 cm b/d Bistrice nad Perstejnem, Republika Czeska b/d Miroslav Veselý Hřib pravý, czyli prawdziwek. :)
Borowik szlachetny b/d b/d Tokarnia w paśmie Kotonia, Beskid Makowski 22-07-2004 Jerzy "forel" Turski
Borowik szlachetny b/d b/d Południowe zbocze Kotonia, Beskid Makowski 11-07-2004 Jerzy "forel" Turski
Borowik szlachetny b/d b/d Tokarnia w paśmie Kotonia, Beskid Makowski 10-07-2004 Jerzy "forel" Turski
Borowik usiatkowany średnica kapelusza: 27 cm ok. 1 kg Podczele koło Kołobrzegu lipiec 2003 Paweł Paulus
Opis znalezienia
Czubajka kania średnica kapelusza: 23,5 cm b/d b/d b/d Krzysztof Wnuk
Czubajka kania b/d b/d Puszcza Knyszyńska b/d Andrzej Kasperowicz
Huba b/d b/d Jordanów wrzesień 2004 Jerzy "forel" Turski Znaleziona w Jordanowie podczas wrześniowego zjazdu klubu "Darz Grzyb".
Koźlarz babka b/d b/d Puszcza Solska 26-09-2004 Elmira Brzozowska
Koźlarz babka b/d b/d Puszcza Solska 17-10-2004 Elmira Brzozowska
Koźlarz babka b/d b/d Puszcza Solska 17-10-2004 Elmira Brzozowska
Koźlarz babka b/d b/d Puszcza Solska 26-10-2004 Elmira Brzozowska
Maślak żółty b/d b/d Puszcza Knyszyńska b/d Andrzej Kasperowicz
Maślak żółty b/d b/d Puszcza Knyszyńska b/d Andrzej Kasperowicz
Maślanka ceglasta b/d b/d Chmiel k/Lublina 03-10-2004 Elmira Brzozowska
Maślanka wiązkowa b/d b/d Puszcza Knyszyńska b/d Andrzej Kasperowicz
Mleczaj rudy b/d b/d Puszcza Knyszyńska b/d Andrzej Kasperowicz
Opieńka miodowa b/d b/d Puszcza Knyszyńska b/d Andrzej Kasperowicz
Opieńka miodowa b/d b/d Chmiel k/Lublina 30-10-2004 Elmira Brzozowska
Pieczarka żółtawa b/d b/d Chmiel k/Lublina 30-10-2004 Elmira Brzozowska
Purchawka chropowata b/d b/d Puszcza Knyszyńska 23-10-2004 Elmira Brzozowska
Purchawka chropowata b/d b/d Puszcza Knyszyńska b/d Andrzej Kasperowicz
Rycerzyk czerwonozłoty b/d b/d Puszcza Knyszyńska b/d Andrzej Kasperowicz
Sromotnik bezwstydny b/d b/d Chmiel k/Lublina 30-10-2004 Elmira Brzozowska

 Księga rekordów grzybów

Strona główna listy dyskusyjnej Grzyby

Galeria grzybów oraz fotografii z grzybobrań subskrybentów listy Grzyby